Spółki

Jak wysłać sprawozdanie finansowe KRS online?

Autor publikacji 6 października 2020 2 października, 2021 Brak komentarzy
Naciśnij by ocenić:
[Dziękujemy!]

Prawo dynamicznie się zmienia i zapisy prawne dotyczące spółek nie stanowią tutaj wyjątku. Jedną z ostatnich nowości jest sprawozdanie finansowe krs online składane za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej. Czy faktycznie jest to coś, co powinno budzić nasz niepokój?

KRS – sprawozdanie finansowe

Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym zdają się nie mieć końca – konieczność podawania adresów do doręczeń członków zarządu oraz adresów do doręczeń osób uprawnionych do powołania zarządu uzupełnione zostały wymogiem składania sprawozdania finansowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dowiedzmy się, czemu właściwie dlaczego e-sprawozdania finansowe stały się koniecznością.

Dlaczego sprawozdanie finansowe KRS online stało się wymogiem?

Sądy ustawicznie obłożone są stosami codziennie napływającej dokumentacji, w tym obszernych sprawozdań finansowych. W okresie od maja do września zjawisko to osiąga apogeum – przede wszystkim przez składane przez spółki sprawozdania. Załatwianie sprawy przy użyciu systemu teleinformatycznego ma, zdaniem autorów projektu nowelizacji, odciążyć sądy w tym zakresie.

Naturalnie, wielu z nas ma szereg przykrych doświadczeń związanych z informatyzacją polskich urzędów – niejednokrotnie okazało się, że w kluczowym momencie przeciążone serwery odmawiały posłuszeństwa, gdyż twórcy całej infrastruktury nie wzięli pod uwagę tak dużego zainteresowania obywateli. Pozostaje nam liczyć na to, że e-sprawozdania finansowe nie będą sprawiały tylu problemów ani teraz, ani w przyszłości.

Jak będą realizowane e-sprawozdania finansowe?

Minister Sprawiedliwości ma w tym celu udostępnić system teleinformatyczny, przy użyciu którego możliwe będzie złożenie sprawozdania finansowego. Zgłoszenia opatrywane będą  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej uprawnionej do reprezentacji spółki (członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator), której numer PESEL jest ujawniony w KRS. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o spełnianiu przez dokumenty wymogów określonych w ustawie o rachunkowości.

PESEL

Ustawa nie określa jednak, co w sytuacji, gdy nikt spośród grona uprawnionych do złożenia sprawozdania nie ma nadanego numeru PESEL  – tyko bowiem osoby posiadające PESEL mogą opatrywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wydaje się, że w takiej sytuacji choć jeden członek zarządu powinien wystąpić do gminy z wnioskiem o nadanie mu numeru PESEL, powołując się na treść znowelizowanej ustawy, a następnie ujawnić nadany numer PESEL w KRS. Alternatywnym rozwiązaniem jest zmiana składu zarządu tak, aby choć jeden jego członek posiadał numer PESEL. 

W tym przypadku brak numeru PESEL może faktycznie być pewną niedogodnością, jednak jeśli spółki chcą, czy jak wręcz wynika z ustawy – muszą złożyć e-sprawozdania finansowe, jego nadanie może być konieczne.
prawo spółek prawnik konsultacje

Co z pełnomocnikiem?

Kolejnym novum, wynikającym z nowych przepisów pośrednio jest brak możliwości złożenia sprawozdania przez pełnomocnika.  Autorzy projektu uzasadniają takie rozwiązanie charakterem zgłoszenia , którą definiują jako „czynność techniczną polegającą na dokonaniu zgłoszenia ewidencyjnego dokumentów finansowych i wpisie automatycznej wzmianki do Krajowego Rejestru Sądowego”, nie zaś czynność procesową.

Przepisy przejściowe

Do 30 września 2018 r. spółka będzie mogła złożyć do KRS kopię dokumentów, tj. ich skan, po uprzednim opatrzeniu ich e-podpisem lub ePUAP-em. Wszelkie zaś szczegóły techniczno-organizacyjne dotyczące wprowadzanych zmian będą dookreślone stosownym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. 

Sprawdź również: przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Udostępnij na:

O autorze

Newsletter

Chcesz być zawsze na bieżąco? Otrzymywać informacje dotyczące nowych artykułów, zmian w prawie czy w naszej Kancelarii?
Zapisz się do newslettera, a zyskasz:

  • 15 minutową konsultację prawną,

  • 15% zniżki na pierwszą poradę prawną,

  • dostęp do aktualności z zakresu prawa,

  • ciekawe i przydatne artykuły.

Milana Krzemień

Autor

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów. Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. (maj 2006 r.) Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem. W ich trakcie była członkiem Kliniki Prawnej w sekcji prawa cywilnego pod zwierzchnictwem Prof.. Fryderyka Zolla. – gdzie brała czynny udział w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono.

Więcej artykułów

Zostaw komentarz