Milana Krzemień

Adwokat, partner zarządzający
Specjalizacja: prawo cywilne, prawo postępowania cywilnego i prawo spółek handlowych

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym naciskiem na spółki prawa handlowego, polegającej w głównej mierze na opracowywaniu, redagowaniu oraz opiniowaniu umów z zakresu prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa gospodarczego oraz w przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych zmierzających do zawarcia kontraktów oraz w reprezentacji podmiotów gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Doradza w transakcjach nabywania i zbywania kontrolnych pakietów udziałów i akcji spółek, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych. Prowadzi procesy łączenia spółek, wnoszenia aportu i sprzedaży przedsiębiorstw oraz przekształcania form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej (spółki w inną spółkę, działalności małżonków lub indywidualnych osób fizycznych w spółki). Z uwagi na posiadaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie, również w zakresie terminologii prawniczej oraz zaawansowany poziom języka francuskiego wielokrotnie świadczy czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych o obcojęzycznym składzie osobowym ich organów. Jest absolwentką Kolegium Prawa w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie (maj 2006 r.). Języki obce: angielski, francuski

Aleksandra Zaliwska

Radca prawny, partner zarządzający
kieruje praktyką własności intelektualnej, ochrony konkurencji oraz E-commerce

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, prawie gospodarczym, spora sądowych. Opracowuje, opiniuje i uczestniczy w negocjowaniu umów z zakresu prawa gospodarczego, zarówno o znaczeniu strategicznym dla Klienta, jak i z zakresu bieżącej działalności, w szczególności z zakresu prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym RP. W swojej dotychczasowej praktyce zajmowała się sprawami z zakresu ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i praw autorskich, zwalczania obrotu towarami podrobionymi, w tym opracowywaniem i dokonywaniem zgłoszeń znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Prowadzi przedsądowe negocjacje oraz spory sądowe w związku z naruszeniem praw własności przemysłowej, przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, praw autorskich, a także zapewnia kompleksową analizę działalności przedsiębiorców w aspekcie poszukiwania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z takimi naruszeniami oraz opracowuje i opiniuje umowy z zakresu bieżącej działalności. Jest absolwentką Kolegium Prawa i Administracji Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.

Języki: angielski, niemiecki

Krzysztof Borkowski

Adwokat
Specjalizacja: prawo gospodarcze, transakcje handlowe, prawo cywilne, prawo międzynarodowe

Absolwent prawa oraz studiów podyplomowych LL.M. In International Commercial Law w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wpisany na listę czynnych adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie handlowym świadcząc usługi na rzecz krajowych oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych. Sporządza opinie prawne w obrębie prawa cywilnego, administracyjnego i handlowego. Przygotowuje dokumenty korporacyjne dla przedsiębiorców. Opracowuje, opiniuje i negocjuje umowy handlowe.

Doradza w procesach przekształceń oraz M&A spółek prawa handlowego. Reprezentuje przedsiębiorców przed sądami powszechnymi oraz polubownymi.

Języki obce: angielski, francuski.

Magdalena Rutyna

Adwokat
Specjalizacja: prawo podatkowe, prawo gospodarcze

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów zdobywała praktykę zawodową w kancelariach adwokackich oraz kancelarii prawno-patentowej.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Języki obce: angielski.

Kamil Miśtal

Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
Specjalizacja: ochrona danych osobowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Aktualnie wykładowca w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Powołany na stanowisko Eksperta w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Energii.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych w zakresie wdrażania standardów ochrony danych w organizacjach oraz w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym.

Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Prowadzi szkolenia pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ.

Wiktoria Król

Aplikant radcowski
Specjalizacja: prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze, prawo ochrony danych osobowych.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych na kierunku Prawo ochrony danych osobowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelarią adwokacko-radcowską na Śląsku oraz kancelarią radcy prawnego w Warszawie.

W kancelarii zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, w zakresie prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego oraz prawa ochrony danych osobowych.

Język obcy: angielski.

Marcin Sadowski

Aplikant adwokacki
Specjalizacja: prawo gospodarcze i prawo karno-skarbowe.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dotychczasową wiedzę praktyczną zdobywał w ramach pracy w kancelariach prawnych oraz podejmując aktywności w organach uchwałodawczych i wykonawczych Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

Język obcy: angielski.