All Posts By

Milana Krzemień

Przeznaczenie środków pochodzących ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej odrębną własność małżonka a zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych
0 (0)

W sytuacji, w której jednej z małżonków nabył w drodze spadku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a środki z jego sprzedaży chciałby przeznaczyć na nabycie udziałów w nieruchomości stanowiącej…

Więcej