All Posts By

Milana Krzemień

Co to jest datio in solutum?

Datio in solutum

Na gruncie prawa, spełnienie świadczenia niepieniężnego (przeniesienie na wspólnika własności np. nieruchomości) w miejsce zwrotu pierwotnie innego świadczenia (zwrot kwoty udzielonej pożyczki) nazywa się datio in solutum. Datio in solutum…

Więcej